Ďakujúc pánovi majstrovi Pavlovi Benkovi z Kovačice, škola má vynovené stoličky pre individuálne rozhovory s rodičmi.
Prostriedky pre vynovenie zabespečila Základná škola mladých pokolení Kovačica.