V Kovačici dňa 14. decembra 2018 v sieni Domu kultúry 3. októbra bola odprezentovaná kniha Kovačičania vysokoškoláci zostavovateľa Adama Jonáša, ktorej vydavateľom je Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka v Kovačici. Kniha je vzácnym dokumentom, ktorý potvrdzuje, že z Kovačice pochádza a v súčasnosti žije  veľký počet vysokoškolsky vzdelaných občanov.

V knihe je uvedených 627 životopisov významných Kovačičanov od roku 1802 až po súčasnosť.

Rozčlenená je do niekoľkých kapitol, v ktorých sú spracované nielen samotné životopisy, ale i školstvo v Kovačici vo svojich historických začiatkoch na vojenskej hranici. Kniha obsahuje i osobitnú kapitolu, v ktorej sa spracovávajú univerzity, na ktorých študovali Kovačičania a celkom samostatne i rodiny, z ktorých pochádzajú tri a viac vysokoľkolsky vzdelaných detí.

 

VIDEO

 

Na prezentácii sa zúčastnila a knihu svojrázne okrstila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 

(Text sme prevzali od NRSNM)