Prvo polugodište se za sve učenike završava 18. 12. 2020.

Učenici drugog ciklusa treba da dobiju predlog zaključne ocene do 14.12.2020.

Dana 15.12.2020. sastavljamo spisak učenika drugog ciklusa koji su nezadovoljni predloženom zaključnom ocenom i istog dana počinju aktivnosti sa tim učenicima da se ovi dodatno ocene u smislu aktivnosti radi popravljanja predložene zaklučne ocene ili u slučaju neuspeha davanja zaključne ocene kakva je i predložena.

Drugi pismeni zadatak koji je predviđen i najavljen iz nekih predmeta a ne može se odraditi u predviđenom roku (do 14.12.2020) i u uslovima rada na daljinu, može se odložiti za drugo polugodište uz obaveštavanje učenika i uzimanje u obzir opterećenja učenika u drugom polugodištu.

Učenici koji nemaju dovoljan broj ocena IZ OPRAVDANIH RAZLOGA (bolest ili izolacija) mogu da ostanu neocenjeni na kraju I polugodišta i biće ocenjeni u II polugodištu organiacijom dodatnih aktivnosti sa njima. Ovi učenici neće imati utvrđen opšti uspeh na kraju I polugodišta.