Zahvaljujući besplatno iznajmljenoj skeli, uspešno je zamenjena rasveta u fiskulturnoj sali. Hvala firmi „PURE COLOR“ i Pavelu Tomanu.