Dana 12.01.2023. u našoj školi je za deo naših nastavnika završen drugi modul seminara „Učimo svi zajedno“ koji je bio posvećen diferencijaciji nastave. Seminar su vodile Gordana Gajin Cvetkoski i Branislava Bugarinov.