Завршни испит за ученике 8. разреда спроведен је у периоду од 21-23. јуна 2023. године.

Тест је полагало 48 ученика наше школе. 47 ученика радило је стандардне тестове у фискултурној сали, а 1 ученик је полагао сва три теста по ИОП-у 2 у учионици.

Дужност председника школске комисије обављала је директорка Ањичка Биреш, координатор завршног испита била је Татјана Шипицки, а информатичар Владо Шимек. Дужност супервизора је обављала Соња Лалић из Црепаје, а дежурни наставници су били из Падине и Дебељаче. Дежурни наставници у учионици су били дефектолози који раде у нашој школи. У организацији и спровођењу испита помогли су и секретар школе Давид Заими, адм. радник Данка Томанова, стручни сарадници Вјера Ушјак и Јанко Такач, библиотекар Весна Петров и одељењске старешине ученика 8. разреда.

Сва три дана испита протекла су регуларно, није било пријављених неправилности. Сви ученици су присуствовали испиту. Супервизор и дежурни наставници су савесно извршавали своје задатке.

У среду, 21. јуна, ученици су полагали тест из матерњег језика. 35 ученика је тест полагало на словачком, а 12 ученика на српском језику. 1 ученик је радио тест по ИОП-у 2. Према прелиминарним резултатима испита, просечан број бодова на овом тесту је 9,66. Највећи број бодова је 18, а најмањи 1,5.

У четвртак, 22. јуна ученици су полагали тест из математике. 35 ученика је тест полагало на словачком, а 12 ученика на српском језику. 1 ученик је радио тест по ИОП-у 2. Према прелиминарним резултатима испита, просечан број бодова на овом тесту је 9,42. Највећи број бодова је 16, а најмањи 4.

У петак, 23. јуна ученици су полагали тест из изабраног предмета. 25 ученика је радило тест из биологије (22+3), 15 ученика из географије (8+7), 4 ученика тест из историје (3+1), 2 ученика тест из физике (1+1) и један ученик тест из хемије. 1 ученик је радио тест из биологије по ИОП-у 2. Према прелиминарним резултатима испита, просечан број бодова на овом тесту је 12,98. Највећи број бодова је 18, а најмањи 5.

 

Извештај саставила Татјана Шипицки