V ramci predmetu Projektové vyučovanie – ako vyvrcholenie pre toto polročie – žiaci štvrtého ročníka spolu so svojími učiteľkami navštívil umelcov Evu a Jána Nemčekovcov.