Svätosavský program pri príležitosti školskej slávnosti včera v Kovačici spoločne usporiadali Základná škola Mladých pokolení a Gymnázium Mihajla Pupina.

Tentokrát hostiteľom bola stredná škola.

Pozrite si  VIDEO  tuná.

Ďakujeme RTV OK za video zábery.