Dana 24.1.2019 u Osnovnoj školi „Mlada pokolenja“ održan je tematski dan posvećen Svetom Savi.

Tematski dan su održale nastavnice Ivanka Mravik i Gordana Stanisavljević.

Učestvovali su svi učenici II-3 i III-3 odeljenja.

Tematski dan je sadržao nastavne časove srpskog jezika, muzičke kulture i likovne kulture a na nastavnim časovima su obrađivane  sledeće teme: lik Svetog Save,  legende o Svetom Savi, himna Svetom Savi, a uključene su bile i prigodne recitacije o Svetom Savi, pevale su se pesme  …

Časove su posetili brojne kolege i koleginice: direktor škole Anjička Bireš, psiholog škole Vjerka Ušjak, nastavnice Anna Hrk, Milica Uštević, Zuzana Putnik, Sanja Bojković, …