Чланови:
Јанко Такач, педагог
Мирослав Јурица, проф. историје
Виерослава Валовец, проф. разредне наставе
Слађана Радојковић, проф. српског језика
Евка Пољак-Хркова, проф. словачког језика
Оливера Сладечек, наст. разредне наставе
Ана Бабка, апсолвент дефектолог
Весна Лабат Гајан, представник родитеља