Чланови тима:
Јелена Лукић, проф. српског језика (Просв. преглед)
Катарина Шимак проф. разредне наставе (фото новине)
Јармила Халупа проф. разредне наставе (фото новине)
Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове сајт,(РТВ ОК)
Котвашова Мариа, проф. словачког језика (Матица Словачка, Hlas ľudu, Vzlет)
Мирослав Томаш, проф. физичког васпитања (Национални савет Словака)
Ањичка Биреш, директорка
Ана Хркова, проф. словачког језика (школски часопис и сајт)
Јанко Такач, педагог (сајт школе)
Светлана Коцић, проф. немачког језика (школски часопис)
Јарослав Млинарчек, представник родитеља
Михајло Пешић, представник ученика

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Школа презентује своје активности и дешавања путем више средстава јавног информисања. Пре свега оставарује се сарадња са дечијим часописима Словачке националне мањине, као и са Просветним прегледом. Све релевантне активности на нивоу школе пропрати локална радио-телевизија ОК Ковачица, која поједине садржаје пласира и кроз таласе РТВ Нови Сад. Програм школског маркетинга подразумева и вођење школског сајта и благовремено обавештавање и информисање ученика, родитеља и сарадника у локалноној средини.
Циљеви и задаци Тима:
• праћење и извештавање о активностима организованим у школи;
• праћење и извештавање о активностима ван установе у којима школа учествује;
• сарадња са свим тимовима и стручним већима и извештавање о њиховим активностима;
• израда летописа;
• ажурирање сајта школе.

а) Задужени за маркетинг школе кроз школски сајт су:
1. Јанко Такач, педагог
2. Ана Хркова, професор словачког језика
3. Зузана Путник, професор словачког језика и грађанског васпитања
4. Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове

Циљ школе је културно-уметничко образовање, развијање талената, развијање личности и способности деце и младих, као и практичне примене стечених знања. За реализацију културно-уметничких програма (конферансу и сцену) су задужени координатори.