Чланови тима:
Слађана Радојковић, наст. разредне наставе
Марина Бабкова, наст. енглеског ј.- разредна настава
Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове
Светлана Коцић, проф. немачког језика
Татјана Брезинова, проф. енглеског језика
Вјера Ушјак, психолог
Јанко Такач, педагог

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРЕГЛЕД ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преглед ЕсДневника
Преглед матичних књига
Преглед личне документације наставника

Чланови тима ће прегледати ЕсДневник и у рубрици Запажања о прегледу дневника указивати на недостатке у вођењу школске документације
Чланови тима ће састављати извештаје о прегледу дневника у којима ће указивали на недостатке у вођењу школске документације.

Данка Томанова, референт за правне, кадровске и административне послове, ће прегледати матичне књиге.

Јанко Такач, педагог ће прегледати личну документацију наставника.