Чланови тима:
Бојковић Сања, проф. ликовне културе
Евка Омаста, проф. хемије и биологије
Властислава Кирић, проф. српског језика
Чех Татјана, медицинска сестра-васпитач
Ањичка Биреш, директорка
Евка Каркуш, проф. енглеског језика
Јармила Халупа, проф. разредне наставе
Иванка Мравик наст. разредне наставе
Мирјана Кизур, представник родитеља
Адина Мајдлик, представник ученика

Циљеви и задаци Тима:
• сарадња са ликовном секцијом и еко тимом школе;
• организовање активности везаних за заштиту животне средине;
• обезбеђивање простора за излагање ученичких радова;
• организовање изложби на одређене теме;
• контрола хигијене по учионицама и у холу школе.