Kvíz Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Poznaj svoju minulosť bol usporiadaný 15.12.2020. ONLINE a naší žiaci mali veľmi pekný úspech:
Viktor Kralik 7. trieda, Kovačica 3:21 100%
Marina Čuvar 8b, Kovačica 3:48 100%
Adam Farkaš, 7.2, Kovačica 4:47 100%
Stanislav Suhanek,8b, Kovačica 6:19 100%

Naších žiakov viedol profesor Miroslav Jurica.

Výsledky kvízu možno vidieť i online, len treba naklikať poradie:

Každý účastník má trička a ďakovný list.
Kovačica ide na lyžovačku, ak sa pôjde.
Prví 5 dostanú odmenu NRSNM.