RASPORED ČASOVA ZA POPRAVLJANJE OCENA OSMAKA U NAŠOJ ŠKOLI JE OVDE A URAĐEN JE NA OSNOVU PRIJAVA UČENIKA OD STRANE NJIHOVIH RODITELJA.

PRIPREMNA NASTAVA ZA ZAVRŠNE ISPITE JE OVDE A PO DANIMA ĆE SE RADITI OVAKO:

Sreda: 03.06.2020 – dolazak u školu (uživo)
Četvrtak: 04.06.2020 – dolazak u školu (uživo)
Petak. 05.06.2020 – dolazak u školu (uživo)
Subota 06.06.2020 – časovi online (uz dogovor na kojoj platformi se radi)
Ponedeljak, 08.06.2020 – dolazak u školu (uživo)
Utorak, 09.06.2020 – dolazak u školu (uživo)

ČASOVI POČINJU U 9:00 A IZMEĐU SVAKOG ČASA SE 15 MINUTA SVAKA PROSTORIJA DEZINFIKUJE,

U esdnevnik za svaki čas piše se DVOČAS (npr 09.00-10.00h jeste u stvari 01. i 02. čas; od 10.15-11.15h jeste 03. i 04. čas, itd) jer radite 60 min (2 x 30 min)